Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42671
Title: Để chính sách phát triển nhà ở xã hội đi vào cuộc sống
Authors: Đỗ Anh Đức
Keywords: Kinh tế
Nhà ở xã hội
Chính sách phát triển nhà ở xã hội
Luật nhà ở
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ những bất cập từ chính sách nhà ở xã hội đến thực tế cuộc sống và cần phải có giải pháp thiết thực để thực hiện chính sách xã hội trong cuộc sống
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • chinhsachphattriennhao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.