Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42673
Title: Công văn số 4525/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 6/11/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về vấn đề đất đai
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Bộ Tài nguyên và Môi trường
4525/BTNMT-TCQLĐĐ
Đại biểu Quốc hội
Thu hồi đất
Bồi thường
Đất đai
Luật đất đai
Hỗ trợ
Tái định cư
Abstract: Công văn số 4525/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội liên quan đến tình hình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế và các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ sau khi có Luật Đất đai năm 2003 đến nay.
Issue Date: 2013-11-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4525- Bo TNMT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.