Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42682
Title: Tác động của TPP tới hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế của Việt Nam
Authors: Trương Tấn Quân
Keywords: Kinh tế
Tác động của TPP
Thương mại hàng hóa quốc tế
Hoạt động thương mại
Thương mại quốc tế
Hàng hóa quốc tế của Việt Nam
Hội nhập TPP
Doanh nghiệp
Nhà nước
TPP
Abstract: Bài viết bàn về những tác động của TPP tới hoạt động thương mại quốc tế hàng hóa của Việt Nam, những cơ hội và cả thách thức, từ đó có giải pháp nhằm tận dụng những cơ hội và vượt qua những thách thức từ TPP đối với xuất - nhập khẩu.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hoatdongthuongmaihanghoaquocte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.