Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42687
Title: Phát triển kinh tế tư nhân: Kinh nghiệm từ Singapore và Trung Quốc
Authors: Nguyễn Hữu Trinh
Keywords: Kinh tế
Kinh tế tư nhân
Kinh nghiệm từ Singapore
Kinh nghiệm từ Trung Quốc
Singapore
Hành lang pháp lý
Trung Quốc
Khu vực kinh tế
Abstract: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm từ Singapore và Trung Quốc sẽ là gợi ý tốt để Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa khu vực kinh tế tư nhân.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • kinhtetunhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.