Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42688
Title: Ứng dụng mô hình ma trận BCG tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc
Authors: Vũ Đức Lợi
Keywords: Kinh tế
Mô hình mà trận
Mô hình ma trận BCG
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công ty Kinh Đô miền Bắc
BCG
Abstract: Qua nghiên cứu, đánh giá về sự ứng dụng mô hình ma trận BCG tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô miền Bắc; bài viết cho thấy thực tế, những khó khăn và thuận lợi của quá trình ứng dụng BCG là kinh nghiệm cho các công ty khác đang có ý định tham khảo.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • mohinhmatranbcg.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.