Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42708
Title: Một số giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Phúc
Authors: Hoàng Thanh Hải
Keywords: Kinh tế
Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc
Phát triển du lịch Vĩnh Phúc
Ngành du lịch
Vĩnh Phúc
Abstract: Bài viết đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, qua đó cho thấy sự phát triển của du lịch Vĩnh Phúc thời gian qua vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cần phải có giải pháp phù hợp để phát triển hơn.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattriendulichvinhphuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.