Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42723
Title: Phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay
Authors: Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Kim Nhiên
Keywords: Kinh tế
Thị trường tài chính trong bối cảnh hội nhập
Phát triển thị trường tài chính
Thị trường tài chính Việt Nam
Thị trường tiền tệ
Thị trường tín dụng
Thị trường chứng khoán
Thị trường bảo hiểm
Abstract: Trong những năm gần đây, thị trường tài chính, bao gồm: thị trường chứng khoán (TTCK), thị trường tiền tệ-tín dụng và bảo hiểm, phát triển tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập rất sâu với thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã được ký kết, đặc biệt như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì việc phát triển đồng bộ các loại thị trường này đặt ra nhiều vấn đề, đòi hỏi nhà điều hành chính sách cần có những biện pháp phù hợp.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • thijtruongtaichinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.