Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42730
Title: Marketing lãnh đạo thu hút đầu tư của Nghệ An
Authors: Trần Thị Lê Na
Keywords: Kinh tế
Marketing
Thu hút đầu tư
Marketing lãnh thổ thu hút đầu tư
Tỉnh Nghệ An
Abstract: Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng tốt, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, ưu thế về tài nguyên... là những điều vẫn hay được nhắc đến khi nói tới thu hút đầu tư ở mỗi địa phương. Tất cả những yếu tố đó đều nằm trong một khái niệm lớn hơn là marketing lãnh thổ. Dưới góc độ này, thực trạng của Nghệ An đang ở đâu và cần phải khắc phục thế nào?
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • thuhutdautu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.