Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42732
Title: Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại và lạm phát của Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thúy Vinh
Keywords: Kinh tế
Tỷ giá hối đoái
Cán cân thương mại
Lạm phát
Việt Nam
Abstract: Bài viết đánh giá mức độ tác động của tỷ giá tới hai mục tiêu kiểm soát lạm phát và thúc đẩy xuất khẩu, làm cơ sở để các nhà quản lý đưa ra những chính sách tỷ giá có hiệu quả.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • tygiahoidoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.