Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42735
Title: Xuất khẩu gạo Việt Nam khi tham gia TPP: Cơ hội và thách thức
Authors: Phan Thế Công, Vũ Tam Hòa
Keywords: Kinh tế
Xuất khẩu gạo Việt Nam
TPP
Xuất khẩu gạo
Abstract: Bài viết đánh giá về những kết quả đạt được, cùng với những thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong xuất khẩu gạo, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu gạo Việt Nam khi tham gia TPP.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • xuatkhaugao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.