Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42736
Title: Bộ Kế hoạch và đầu tư phải thực hiện tốt vai trò là tham mưu trưởng cho Chính phủ
Keywords: Kinh tế
Bộ Kế hoạch và đầu tư
Chính phủ
Tham mưu trưởng
Abstract: Nội dung buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 21/4/2016.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 1 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • bokhoahocdaotao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.