Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42737
Title: Cải thiện môi trường kinh doanh trước bối cảnh mới của hội nhập
Authors: Vó Tá Tri
Keywords: Kinh tế
Môi trường kinh doanh
Hội nhập mới
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề còn tồn tại trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới, đề xuất giải pháp nhằm thức đẩy phát triển môi trường kinh doanh trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • caithienmoitruongkinhdoanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.