Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42738
Title: Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tham gia "cuộc đua toàn cầu" hiệu quả?
Authors: Lương Văn Hải
Keywords: Kinh tế
Doanh nghiệp Việt Nam
Doanh nghiệp
Toàn cầu
Abstract: Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đang tham gia 15 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 11 hiệp định đã ký. Việc hội nhập kinh tế sâu rộng này dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội, cũng như những thách thức cho các doanh nghiệp. Vậy, để kịp thời nắm bắt cơ hội và ứng phó với thách thức, doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì?
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • cuocchoitoancau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.