Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTòa án nhân dân tối cao-
dc.date.issued2016-09-19-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42751-
dc.description.abstractPhúc đáp Công văn số 101/TTKQH-TV ngày 14/9/2016 của Tổng Thư ký Quốc hội vê việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao cung cấp tình hình giải quyết, xét xử án dân sự các năm 2014, 2015 và 10 tháng đầu năm 2016 của Tòa án-
dc.format.extent3 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectTòa án nhân dân tối caovi
dc.subject322/TANDTC-VPvi
dc.subjectXét xử án dân sựvi
dc.subjectĐại biểu Quốc hộivi
dc.subjectTòa ánvi
dc.subjectVụ án dân sựvi
dc.subjectXét xử án dân sựvi
dc.subjectDân sựvi
dc.subjectCông vănvi
dc.titleCông văn số 322/TANDTC-VP ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc cung cấp thông tin xét xử án dân sự phục vụ đại biểu Quốc hộivi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodCung cấp thông tin bộ ngành-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 322- TANDTC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.