Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42759
Title: Bàn về hình thức đối tác công - tư cho phát triển các đô thị ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thanh Hải
Keywords: Kinh tế
Đối tác công - tư
Phát triển đô thị
Đô thị Việt Nam
Đô thị
Abstract: Bài viết bàn về vai trò cũng như tầm quan trọng của đối tác công - tư đối với sự phát triển đô thị ở Việt Nam.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattriendothi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.