Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42761
Title: Phát triển E-marketing của các doanh nghiệp trên thị trường bán lẻ Việt Nam
Authors: Phùng Thị Thủy, Lê Hữu Châu
Keywords: Kinh tế
E-marketing
Doanh nghiệp
Thị trường bán lẻ Việt Nam
Tiếp cận khách hàng
Thị trường
Abstract: Bài viết bàn về ứng dụng E-marketing, cụ thể: E-marketing - công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng, và đánh giá ứng dụng E-marketing tại thị trường bán lẻ Việt Nam, giải pháp thiết thực để thực hiện.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattrienemarketing.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.