Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42763
Title: Khắc phục những yếu kém của ngành sản xuất trái cây Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường quốc tế
Authors: Võ Tòng Xuân
Keywords: Kinh tế
Ngành sản xuất trái cây Việt Nam
Thị trường quốc tế
Ngành sản xuất trái cây
Trái cây Việt Nam
Abstract: Bài viết xoay quanh vấn đề về ngành sản xuất trái cây Việt Nam, và trả lời câu hỏi lớn là: làm thế nào để ngành sản xuất trái cây Việt Nam chiếm lĩnh được thị trường quốc tế
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • sanxuattraicay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.