Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42764
Title: Tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế tại các nước Đông Nam Á
Authors: Phan Thị Quốc Hương, Huỳnh Thái Bảo
Keywords: Kinh tế
Tác động FDI
Tăng trưởng kinh tế
Đông Nam Á
FDI
Abstract: Bài viết nghiên cứu, kiểm định tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • tacdongfdi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.