Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42773
Title: Công văn số 3326/LĐTBXH-VL ngày 31/8/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến đội ngũ trí thức và người lao động vùng dân tộc thiểu số.
Authors: Bộ Lao động thương binh và xã hội
Keywords: Bộ Lao động thương binh và xã hội
Lao động
3326/LĐTBXH-VL
Đại biểu Quốc hội
Dân tộc thiểu số
Cán bộ
Tri thức
Thu hút đầu tư
Doanh nghiệp
Tổng thư ký Quốc hội
Abstract: Công văn số 3326/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến đội ngũ trí thức và người lao động vùng dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2016-08-31
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3326- Bo LDTBXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.