Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42783
Title: Cơ hội và thách thức với ngân hàng thương mại khi Việt Nam là thành viên của TPP
Authors: Nguyễn Khánh Dương
Keywords: Kinh tế
Ngân hàng thương mại
TPP
Thành viên của TPP
Cơ hội của ngân hàng
Thách thức của ngân hàng
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Thái Bình Dương
Abstract: Thời cơ và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi trở thành thành viên của TPP, kiến nghị đối với ngân hàng thương mại nhằm thích ứng với TPP.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 10/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • nganhangthuongmai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.