Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42799
Title: Công văn số 2255/BVHTTDL-VP ngày 6/5/2015 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội Lễ hội và kinh phí đầu tư tổ chức lễ hội; Tổng số tiền dùng vào việc đốt vàng mã, hàng mã; Du lịch và dịch vụ du lịch.
Authors: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch
Keywords: Lễ hội
Công văn
2255/BVHTTDL-VP
Cung cấp thông tin
Đại biểu Quốc hội
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Vàng mã
Du lịch
Dịch vụ du lịch
Khách du lịch
Abstract: Công văn số của Bộ văn hóa thể thao và du lịch 2255/BVHTTDL-VP cung cấp thông tin về một số vấn đề: Lễ hội và kinh phí đầu tư tổ chức lễ hội; Tổng số tiền dùng vào việc đốt vàng mã, hàng mã; Du lịch và dịch vụ du lịch;...
Issue Date: 2015-05-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2255- Bo VHTTDL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.