Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42815
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Giáo dục và Đào tạo-
dc.date.issued2015-08-06-
dc.date.submitted2017-11-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/42815-
dc.description.abstractCông văn số 2770/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011; Tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012; Tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.-
dc.languagevivi
dc.subjectCông vănvi
dc.subject2770/BGDĐT-VPvi
dc.subjectCung cấp thông tinvi
dc.subjectĐại biểu Quốc hộivi
dc.subjectNhiệm vụ năm họcvi
dc.subjectGiáo dụcvi
dc.subjectNgân sách nhà nướcvi
dc.titleCông văn số 2770/BGDĐT-VP về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hộivi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodCung cấp thông tin bộ ngành-
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2770- Bo GDDT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BC ngan sach giao duc 2010 va du toan 2011.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 21,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BC tinh hinh ngan sach giao duc dao tao 2011 va du toan 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.