Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42829
Title: Công văn số 2828/BGD ĐT-CSVCTBTH ngày 10/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin cho Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Công văn
2828/BGD ĐT-CSVCTBTH
Cung cấp thông tin
Đại biểu Quốc hội
Trường học
Lớp học
Giáo dục
Nhà công vụ
Giáo viên
Học sinh
Abstract: Công văn số 2828/BGD ĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin cho Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.
Issue Date: 2015-06-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2828- Bo GDDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.