Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42879
Title: Phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Authors: Nguyễn Văn Kỷ
Keywords: Phát triển bền vững
Tỉnh Hải Dương
Phát triển kinh tế
Mục tiêu phát triển bền vững
Abstract: Bài viết đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong qúa trình thực hiên mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương, từ đó để xuất giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của tỉnh
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 12/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattrienbenvung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.