Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42909
Title: Khu kinh tế mở Chu Lai: Thời điểm "bứt phá" đã đến!
Keywords: Chu Lai
Khu kinh tế mở Chu Lai
Thời điểm bứt phá
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết là trao đổi giữa phóng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo đối với ông Đỗ Xuân Diệu về vấn đề khu kinh tế mở Chu Lại về cơ hội, thách thách thức, cùng những giải pháp tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư, phát triển bền vững của khu kinh tế mở Chu Lai.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 13/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • khukinhtemochulai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.