Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43015
Title: Một số văn bản pháp luật về lĩnh vực Quốc phòng
Keywords: Quốc phòng
Pháp luật
Bộ Quốc phòng
Công nhân
Viên chức
Người lao động
Bảo hiểm xã hội
Sĩ quan
Abstract: Một số văn bản pháp luật lĩnh vực Quốc phòng về các vấn đề như hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công tác y tế lao động ở các đơn vị lao động sản xuất trong quân đội,...
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 442 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • QUY DINH VE LUAT QP-2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.