Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43018
Title: Để ngành nông, lâm, thủy sản TP. Hà Nội phát triển theo hướng bền vững
Authors: Đỗ Bích Ngọc
Keywords: Ngành nông lâm thủy sản
Thành phố Hà nội
Phát triển bền vững
Thị trường nông lâm thủy hải sản
Abstract: Trong những năm qua, ngành nông, lâm, thủy sản TP. Hà Nội đã có sự chuyển biến đáng kể, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tuy nhiên, sản xuất tăng trưởng chưa cao, thị trường tiêu thụ hạn chế, chất lượng nông sản thấp... Do vậy, việc phát triển nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao sẽ là hướng đi đúng đắn để ngành nông, lâm, thủy sản Hà Nội phát triển bền vững.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 16/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • nonglamthuysan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.