Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43063
Title: Sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách
Authors: Lương Thị Thu Hương
Keywords: Lương Thị Thu Hương
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Ngân sách
Quy trình ngân sách
Người dân
Ngân sách nhà nước
Kinh tế
Abstract: Bài viết thảo luận về các lợi ích khi người dân tham gia vào quy trình ngân sách, thực trạng về sự tham gia của người dân, các nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của người dân với ngân sách nhà nước và đưa ra một số kiến nghị.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quytrinhngansach_LuongThiThuHuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 483,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.