Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43068
Title: Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cho khai thác hải sản xa bờ
Authors: Lê Văn Hải
Keywords: Hoạt động tín dụng
Ngân hàng thương mại
Khai thác hải sản
Hải sản xa bờ
Chính sách tín dụng
Tín dụng
Abstract: Bài viết đánh giá về một số chính sách tín dụng và kết quả triển khai chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại cho khai thác hải sản xa bờ, đồng thời cho thấy các chính sách này thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm phát huy tính hiệu quả, thúc đẩy hoạt động khai thác hải sản xa bờ.
Date Acquired: 2017-11-18
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 17/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hoatdongtindung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.