Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43113
Title: Những vướng mắc trong đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về tội phạm công nghệ cao
Authors: Trần Đoàn Hạnh
Keywords: Trần Đoàn Hạnh
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Vi phạm pháp luật
Tội phạm công nghệ cao
Phòng chống tội phạm
Công nghệ
Tấn công máy tính
Mạng máy tính
Abstract: Bài viết làm rõ hiện trạng tội phạm công nghệ cao tại VIệt Nam, những vướng mắc trong công tác đấu tranh và xử lý cũng như kiến nghị các giải pháp nhằm xử lý và phòng ngừa loại tội phạm này.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 02+03 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Toiphamcongnghecao_TranDoanHanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 522,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.