Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43139
Title: Một số giải pháp tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Tạ Văn Việt
Keywords: Tạ Văn Việt
Tạp chí Quản lý nhà nước
Biến đổi khí hậu
Khí quyển
Tài nguyên
Môi trường
Ô nhiễm môi trường
Hệ sinh thái tự nhiên
An ninh môi trường
Abstract: Bài viết đề cập đến những tác động của biến đổi khí hậu và chính sách ứng phó của Việt Nam, một số giải pháp tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Motsogiaiphaptangcuongungphovoibiendoikhihau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.