Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43162
Title: Ứng dụng logic hình thức trong văn bản quản lý nhà nước
Authors: Nguyễn Hoàng Anh
Keywords: Nguyễn Hoàng Anh
Tạp chí Quản lý nhà nước
Logic hình thức
Quản lý nhà nước
Văn bản quản lý nhà nước
Công nghệ hành chính
Hành chính
Quyền lực nhà nước
Abstract: Bài viết đề cập đến văn bản quản lý nhà nước và các yêu cầu cơ bản của văn bản quản lý nhà nước cần phải bảo đảm dưới góc độ của logic học hình thức.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ungdunglogichinhthuctrongvanbanquanlynhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 319,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.