Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43164
Title: Quản lý hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Authors: Trần Thế Tuân
Keywords: Trần Thế Tuân
Tạp chí Quản lý nhà nước
Hoạt động mua bán
Ngân hàng
Sáp nhập ngân hàng thương mại
Kinh tế
Luật cạnh tranh
Doanh nghiệp
Abstract: Hoạt động mua bán và sáp nhập ở Việt Nam được nhắc đến nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Tuy còn khá mới mẻ, nhưng hoạt động này đã và đang phát triển nhanh chóng về cả sống lượng và giá trị.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • QuanlyhoatdongmuabanvasapnhapnhanhangthuongmaioVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 330,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.