Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43173
Title: Đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Authors: Lương Minh Hải, Nguyễn Thùy Trang
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Khoa học
Công nghệ
Tổ chức công lập
Giao quyền tự chủ
Thương hiệu
Cơ chế tự chủ
Cơ quan chức năng
Abstract: Với chính sách giao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhiều tổ chức khoa học và công nghệ đã khẳng định được vị thế, thương hiệu của mình trên thị trường. Tuy nhiên, cũng còn không ít tổ chức khoa học và công nghệ công lập chậm chuyển đổi do những nguyên nhân khác nhau. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh cơ chế tự chủ đổi với các tổ chức này.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Daymanhcochetuchudoivoitochuckhoahocvacongngheconglap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 340,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.