Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43186
Title: Quản lý cảng biển Việt Nam - Nhìn từ góc độ quốc phòng
Authors: Phùng Mạnh Cường
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Cảng biển
Quốc phòng
Quản lý cảng biển
Phát triển cảng biển
Khu vực phòng thủ
Tàu thuyền quân sự
Tàu thuyền lưỡng dụng
Hậu cần kỹ thuật
Chủ quyền biển đảo
Abstract: Dưới góc độ quốc phòng, phát triển và quản lý cảng biển là chiến lược trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Cảng biển là nơi lưu chuyển hàng hóa xuất - nhập khẩu, thông quan quốc tế, song cũng là nơi cập bến, di chuyển của tàu thuyền quân sự, tàu thuyền lưỡng dụng, căn cử hậu cần kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo quốc gia.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • QuanlycangbienVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 301,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.