Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43210
Title: Về hoàn thiện quy trình tổ chức họp báo
Authors: Nguyễn Quỳnh Nga, Chu Thị Khánh Ly
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Báo chí
Hành chính
Họp báo
Cơ quan hành chính nhà nước
Phương tiện truyền thông
Cung cấp thông tin
Abstract: Họp báo là hoạt động diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong quá trình quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm cung cấp thông tin đến người dân thông qua báo chí và các phương tiện truyền thông khác, từ đó thiết lập và duy trì quan hệ hữu ích giữa Nhà nước với công dân
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vehoanthienquytrinhtochuchopbao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 295,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.