Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43227
Title: Quảng Bình: Đầu tư hạ tầng, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút các nguồn lực
Authors: Đinh Hữu Thành
Keywords: Quảng Bình
Đầu tư hạ tầng
Môi trường đầu tư
Thu hút các nguồn lực
Chính sách
Kinh doanh
Abstract: Quảng Bình ngày càng nỗ lực hơn trong đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 22/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • caithienmoitruongdautu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.