Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43244
Title: Nhìn từ việc EU vi phạm các nguyên tắc của lý thuyết "khu vực Tiền tệ tối ưu"
Keywords: EU
Tiền tệ
Khu vực tiền tệ tối ưu
Euro
Khu vực ASEAN
Việt Nam
Abstract: Bài viết bàn luận về vấn đề EU vi phạm nguyên tắc của Lý thuyết Khu vực Tiền tệ tối ưu, thông qua phân tích sự ra đời của đồng Euro và những quyết sách trong khủng hoảng của Khu vực đồng Euro, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cho Việt Nam và khu vực ASEAN có thể tham khảo trong hoạch định chính sách.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 24/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • khuvuctientetoiuu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.