Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43250
Title: Hà Nội - Điểm sáng về phát triển kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2016
Authors: Trịnh Quang Anh, Nguyễn Văn Tiến
Keywords: Hà Nội
Phát triển kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
9 tháng đầu năm 2016
Môi trường đầu tư kinh doanh
Phát triển kinh tế 2017
Abstract: Thủ đô Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tình thân Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2016 rất đáng ghi nhận. Thủ đô tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế năm 2017.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 24/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattrienkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.