Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43254
Title: Thị trường lao động Việt Nam khi tham gia TPP: Cơ hội và thách thức
Authors: Phạm Thị Lý
Keywords: Thị trường lao động
TPP
Việt Nam
Thách thức thị trường lao động
Thị trường lao động Việt Nam
Lao động Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra đối với thị trường lao động Việt Nam khi tham gia TPP, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thị trường lao động.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 24/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • thitruonglaodongvn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.