Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43394
Title: Cải cách bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Khăm Mone Chăn Thạ Chit
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
Bộ máy hành chính
Cải cách bộ máy hành chính
Lào
Bộ máy hành chính trung ương
Văn phòng Chính phủ
Hội chữ thập đỏ
Cơ quan chuyên môn địa phương
Abstract: Bài viết giới thiệu về bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, những bất cập trong cải cách và đưa ra đề xuất cải cách.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • CaicachbomayhanhchinhnhanuocconghoadanchunhandanLao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 254,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.