Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43478
Title: Kinh nghiệm cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Chế Viết Sơn
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
Đà Nẵng
Hệ thống chính trị
Chính quyền
Thanh tra
Abstract: Bài viết đề cập đến những kết quả bước đầu đạt được từ công tác cải cách hành chính tại Đà Nẵng và những kinh nghiệm mà Đà Nẵng rút ra trong quá trình thực tiễn chỉ đạo, điều hành, theo dõi, tổng kết và đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 236 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • KinhnghiemcaicachHanhchinhtaiThanhphoDaNang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 162,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.