Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43481
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách nhà nước
Authors: Trần Đình Tuấn
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Ngân sách
Ngân sách nhà nước
Quản trị điều hành ngân sách
Ngân sách quốc gia
Khủng hoảng tài chính
Tài chính
Kinh tế
Kinh tế vĩ mô
Chính sách tài chính
Abstract: Việc điều hành chính sách tài chính linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, kiềm chế bội chi ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia luôn được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành chú trọng
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Motsogiaiphapnangcaohieuquaquantridieuhanhngansachquocgia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 202,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.