Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Thu Trang-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43580-
dc.description.abstractChính sách dân tộc của Đảng luôn được quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán trong mọi thời kỳ. Đồng thời, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, chính sách dân tộc của Đảng luôn được bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước.-
dc.format.extent4 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectTạp chí Quản lý nhà nướcvi
dc.subjectDân tộcvi
dc.subjectChính sách dân tộcvi
dc.subjectCông tác dân tộcvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectXã hộivi
dc.subjectXóa đói giảm nghèovi
dc.subjectChính trịvi
dc.titleChính sách dân tộc và công tác dân tộc hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý nhà nước số 237 (2015)-
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chinhsachdantocvacongtacdantochiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.