Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43671
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Thu Trang-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43671-
dc.description.abstractQuán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc.-
dc.format.extent4 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectTạp chí Quản lý nhà nướcvi
dc.subjectDân tộcvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectChính sách dân tộcvi
dc.subjectCông tác dân tộcvi
dc.subjectỦy ban dân tộcvi
dc.subjectXóa đói giảm nghèovi
dc.subjectĐồng bào dân tộc thiểu sốvi
dc.titleChính sách dân tộc và công tác dân tộc hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý nhà nước số 237 (2015)-
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chinhsachdantocvacongtacdantochiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.