Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43699
Title: Một số vấn đề phòng ngừa tội phạm về tham nhũng
Authors: Nguyễn Xuân Yêm
Keywords: Phòng ngừa
Tội phạm
Tham nhũng
ASEAN
Giá trị đạo đức
Giá trị dân chủ
Việt Nam
Phát triển bền vững
Abstract: Sau gần 30 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập vào khu vực và thế giới, kinh tế Việt Nam đã gặt hái được những thành công nhất định, trở thành nền kinh tế quan trọng của khu vực ASEAN và nhiều năm đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong nhóm các nước kinh tế mới nổi; đời sống người dân được cải thiện; văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, tình hình tội phạm cũng có những biến đổi hết sức phức tạp, gây mất ổn định kinh tế - xã hội, đe dọa đên sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Kiểm sát - Số 24 (tháng 12/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kiemsat24.2015_B3_toiphamthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.