Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44061
Title: Tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước
Authors: Đặng Thế Vinh
Keywords: Quốc hội
Chính sách
Pháp luật
Quản lý
Khai thác
Tài nguyên nước
Ô nhiễm
Biến đổi khí hậu
Abstract: Nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cạnh tranh khai thác sử dụng nước giữa các ngành, các đối tượng khai thác nguồn nước, giữa thượng lưu và hạ lưu ngày càng tăng
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Số 03 + 04 (283 + 284) T2/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • nnpl 3,4.15_b7_phapluatvequanlykhaithacvasudungtainguyennuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.