Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44077
Title: Tính chất của tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam, thủ đoạn phạm tội và dự báo
Authors: Cao Anh Đức
Keywords: Tội phạm
Tội phạm công nghệ cao
Tình hình tội phạm
Thủ đoạn phạm tội
Dự báo về tội phạm
Tội phạm sử dụng công nghệ cao
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ về tình chất của tình hình tội phạm sử dụng cộng nghệ cao tại Việt Nam; Những hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Viêt Nam; Đồng thời, Dự báo về tình hình tội phạm có sử dụng công nghệ cao trong thời gian tới.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 16 (296) T8/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL 16.15_b2_toiphamsudungcongnghecao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.