Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44090
Title: Bàn về một số nội dung trong dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Luật
Văn bản
Quy phạm
Abstract: Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành VBQPPL năm 2008 (Luật 2008) và Luật Ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân - HĐND và ủy ban nhân dân - UBND (Luật 2004) để trình Quốc hội. Là "cỗ máy cái trong cơ chế xây dựng pháp luật" nên Dự thảo Luật Ban hành VBQPPL đang nhận được quan tâm sâu sắc của công chúng. Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật Ban hành VBQPPL, chúng tôi có một vài góp ý nhằm hoàn thiện hơn nữa Dự thảo Luật.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Số 02 (282) T1/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • nnpl 2.15_b6_luatbanhanhvanbanquyphamphapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.