Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44273
Title: Pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác - những bất cập và hướng hoàn thiện
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Pháp luật
Hiến mô
Lấy xác
Ghép mô
Bộ phận cơ thể người
Lấy xác
Abstract: Hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác là một trong những quyền Hiến định của công dân và được điều chỉnh cụ thể trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì các quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực này vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết phân tích về những bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật Số 2/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL2.15-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.